Иттилоот

 Боздид аз мақомотҳои худфаъолияти ҷамъиятии ноҳияи Шаҳристон     Санаи 4 декабри соли 2020 муовини якуми вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Саъдӣ Каримзода дар раванди сафари корӣ ба вилояти Суғд, ҳамзамон барои шинос шудан аз фаъолияти мақомотҳои худфаъолияти ҷамъиятии (МХҶ) ноҳияи Шаҳристон боздид намуданд.   Бояд қайд намуд, ки МХҶ-ҳо дар доираи Лоиҳаи "Дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар ....
04.12.2020 15:05 333

 Чорводорї яке аз соњањои муњими хољагидорї буда, дар таъмини амнияти озуќавории љумњурї наќши њалкунанда мебозад. Ба гуфтаи мутахассисони соња, чорводорї аз љињати истењсоли мањсулоти кишоварзї дар мамлакат дар љойи дуюм ќарор дорад. Мањз натиљаи талошњои Њукумати љумњурї дар ин самт буд, ки давоми солњои соњибистиќлолї соњаи мазкур ба дастовардњои назаррас ....
30.11.2020 11:53 244

  Парвариши занбўри асал дар самти таъмини амнияти ѓизої бахши муњим ба њисоб рафта, Њукумати љумњурї бањри бењбудии он пайваста тадбирњои судманд меандешад. Дар ислоњоти соњаи кишоварзї низ зиёд кардани хољагињои занбўриасалпарвар љойгоњи хос дорад. Њамин аст, ки рўз ба рўз истењсоли асали ватанї бењтар ва њаљми содирот зиёдтар мешавад. Табиати ....
30.11.2020 11:50 669

            Шир яке аз маводи асосии ѓизої ва табиии синфи ширхўрњо, аз љумла одам мањсуб меёбад. Он аз ѓадудњо омода шуда, моеи ѓизої ва таъйиноти табиї барои тифл аст. Чунки тифл ќобилияти истеъмол ва њазм кардани дигар хўрокњоро надорад. Имрўзњо шир ва мањсулоти ширї дар таркиби ....
05.11.2020 11:20 274

  Ҳангоми ташрифи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Восеъ натиҷаи кор ва техникаи кишоварзии Муассисаи давлатии «Маркази идораи лоиҳаи «Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо» муаррифӣ гардида, дар доираи татбиќи марҳилаи дуюми лоиҳа ба кишоварзони шаҳру ноҳияҳои зерҳадаф - Восеъ, Фархор, Мир Сайид ....
01.10.2020 10:10 1289

  Яке аз мавзеъњои зерњадафи Муассисаи давлатии «Маркази идораи лоињаи «Рушди чорводорї ва чарогоњњо» дењаи Истиќлоли Љамоати дењоти Зафари ноњияи Фархор мебошад. Шуѓли асосии мардуми дења ѓаллакорї ва чорводорист. Ваќте бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Фонди байналмилалии рушди кишоварзї (IFAD) татбиќи марњилаи дуюми лоињаи «Рушди чорводорї ва чарогоњњо» шурўъ гардид, ....
18.09.2020 16:33 702

  Занбўриасалпарварї соњаи муњиму сердаромади кишоварзї буда, дар пайи тадбирњои андешидаи Њукумати Љумњурии Тољикистон солњои охир њамаљониба рушд меёбад.   Тибќи муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи занбўриасалпарварї” њамаи хоњишмандон, шахсони воќеии њуќуќї, њамчунин, ташкилоту корхонањо имкон доранд, ки ба парвариши занбўри асал шуѓл варзанд. Соња камхарљу сердаромад аст, илова бар ин, парваришу ....
17.09.2020 13:36 399

  Масоњати умумии заминњои дењаи Гулруди Љамоати дењоти Абди Авазови ноњияи Восеъ 3 њазору 402 гектарро ташкил медињад, ки аз он 2 њазору 973 гектар  чарогоњ, 13 гектар боѓ ва 412 гектар замини корами лалмианд. Дар дења 157 хонавода ба сар мебарад. Чорводорї барои сокинони дења шуѓли асосї буда, саршумори чорвои ....
13.08.2020 09:00 733

  Бо дастгирии Ҳукумати Љумњурии Тољикистон, Фонди байналмилалии рушди кишоварзї (ФБРК) ва Муассисаи давлатии “Маркази идораи лоињаи “Рушди чорводорї ва чарогоњњо” ба Љамъияти истифодабарандагони чарогоњи “Ѓелот” - и дењаи Ѓелоти ноњияи Восеъ, дар асоси дархост экскаватори ковши 0,6 метри кубї дастрас карда шуд, ки барои аъзоёни љамъият сариваќтї аст, - гуфт ....
13.08.2020 05:49 388

Маблағгузор


Ҷустуҷӯй дар сомона

Обу ҳаво

Нигористон

Openstat