Иттилоот

  Яке аз мавзеъњои зерњадафи Муассисаи давлатии «Маркази идораи лоињаи «Рушди чорводорї ва чарогоњњо» дењаи Истиќлоли Љамоати дењоти Зафари ноњияи Фархор мебошад. Шуѓли асосии мардуми дења ѓаллакорї ва чорводорист. Ваќте бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Фонди байналмилалии рушди кишоварзї (IFAD) татбиќи марњилаи дуюми лоињаи «Рушди чорводорї ва чарогоњњо» шурўъ гардид, ....
18.09.2020 16:33 702

  Занбўриасалпарварї соњаи муњиму сердаромади кишоварзї буда, дар пайи тадбирњои андешидаи Њукумати Љумњурии Тољикистон солњои охир њамаљониба рушд меёбад.   Тибќи муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи занбўриасалпарварї” њамаи хоњишмандон, шахсони воќеии њуќуќї, њамчунин, ташкилоту корхонањо имкон доранд, ки ба парвариши занбўри асал шуѓл варзанд. Соња камхарљу сердаромад аст, илова бар ин, парваришу ....
17.09.2020 13:36 399

  Масоњати умумии заминњои дењаи Гулруди Љамоати дењоти Абди Авазови ноњияи Восеъ 3 њазору 402 гектарро ташкил медињад, ки аз он 2 њазору 973 гектар  чарогоњ, 13 гектар боѓ ва 412 гектар замини корами лалмианд. Дар дења 157 хонавода ба сар мебарад. Чорводорї барои сокинони дења шуѓли асосї буда, саршумори чорвои ....
13.08.2020 09:00 733

  Бо дастгирии Ҳукумати Љумњурии Тољикистон, Фонди байналмилалии рушди кишоварзї (ФБРК) ва Муассисаи давлатии “Маркази идораи лоињаи “Рушди чорводорї ва чарогоњњо” ба Љамъияти истифодабарандагони чарогоњи “Ѓелот” - и дењаи Ѓелоти ноњияи Восеъ, дар асоси дархост экскаватори ковши 0,6 метри кубї дастрас карда шуд, ки барои аъзоёни љамъият сариваќтї аст, - гуфт ....
13.08.2020 05:49 388

           Барои истењсоли мањсулоти парандапарварї назар ба мањсулоти соњаи чорводорї хўрок, мењнат ва маводи моддию техникї камтар сарф мегардад, аз ин лињоз, нархи аслии тухм ва гўшти паранда нисбатан арзон мебошад. Хусусияти биологии мањсулоти паранда дар он аст, ки онњо парњезї буда, дар таркиби худ миќдори маводи ....
13.08.2020 05:38 455

  Дар Маркази матбуоти ҷумҳуриявии АМИТ «Ховар» бо иштироки намояндагони Воситаҳои ахбори омма  нишасти матбуотӣ Муассисаи давлатии Маркази идораи Лоиҳаи «Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо» дар нимсолаи аввали соли 2020 гузаронда шуд.   Абдулаҳад Хоҷазода, директори Марказ гуфт, ки бо мақсади беҳтар намудани инфрасохтори чарогоҳҳо дар доираи татбиќи Лоињаи «Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо II» дар ....
13.08.2020 05:25 765

  Ислоњоти муосири аграрии Тољикистон ба њалли вазифаи афзалиятнок - таъмини ањолии љумњурї бо озуќаворї нигаронда шудааст. Дар татбиќи он мањсулоти кишоварзї, аз љумла чорводорї наќши муњим дорад. Зарурати ин ќарор дар он аст, ки солњои охир, бо сабабњои тайёр набудани ањолї ба таѓйироти иќтисодї, сиёсї ва тарзи нави хољагидорї ба ....
12.06.2020 10:50 499

     Олами наботот дар табиат мавқеи марказии системаи экологиро ташкил менамояд. Мавҷудияти дарахтон дар рӯзҳои гарм ҳароратро паст ва намии таркиби ҳаворо афзун менамояд. Парвариши дарахтони ба тағйирёбии иқлим тобовар боиси муҳофизат аз эрозияи хокӣ ва бодӣ, нигоҳдорӣ ва захирашавии намӣ, афзунгардии захираи хурокаи чорво дар чарогоҳҳо мегарданд.      ....
27.05.2020 07:14 540

  Љињати таќвият бахшидан оид ба истењсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ ва зироатњои хўроки чорво соли ҷори Ҷамъиятҳои истифодабарандагони чарогоҳҳо (ҶИЧ)-и ноҳияҳои зерҳадаф як қатор корҳои назаррасро ба анҷом расониданд. ҶИЧ ноҳияи Восеъ дар майдони 53,5 га гандум, 171,4 га ҷав, 109,1 га юнучқа, 95,5 га ҷуворимакка ва 8,9 га қатраборон, баҳри дастгирии ....
22.04.2020 04:22 543

Маблағгузор


Ҷустуҷӯй дар сомона

Обу ҳаво

Нигористон

Openstat