Иттилоот

Як гурӯҳ намояндагони воситаҳои ахбори омма ҷиҳати шиносоӣ бо рушди соҳаи чорводорӣ ба ноҳияҳои Фархор, Темурмалик ва Данғара  сафар карданд.  Сафари мазкур, ки дар он хабарнигори АМИТ «Ховар» Раъно НУСРАТУЛЛО низ ширкат дошт,   бо ташаббуси  Муассисаи давлатии «Маркази идораи лоиҳаи  «Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо» роҳандозӣ  гардид. Ҳадафи  ин сафар  шиносоӣ бо ....
10.07.2019 10:21 398

  Зан дар оилаи тољик ҳамеша нақши асосӣ дошт ва дорад. Зеро иффату зебоӣ, фурӯтаниву маърифатнокӣ хоси зан буда, ба зиндагии мард ва аҳли хонадон таровату покизагӣ мебахшад. Вақте, ки зан дар меҳнат мардонавор хизмат мекунад, зиндаги таровати тоза пайдо мекунад, иброз дошт раиси гуруҳи занони деҳаи Куҳдомани ноњияи Фархор, Ятимова ....
07.06.2019 11:48 368

  Яке аз қисматҳои асосии марњилаи дуюми Лоињаи давлатии сармоягузории “Рушди чорводорї ва чарогоњњо” (Лоиња) беҳтар намудани ҳолати чарогоҳҳо дар ноњияњои зерњадафи Лоиња мебошад. Дар ин самт бо мақсади беҳтаркунии ҳолати чарогоҳҳо аз тарафи Муассисаи давлатии “Маркази идораи лоиҳаи “Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо” (Марказ) бо воситаи мутахассисони Марказ якчанд семинару омўзишҳо ....
03.06.2019 11:33 420

  Дењаи Кўњдоман аз се мањалла иборат буда, аз маркази ноњия нисбатан дур аниќтараш дар мевзеи Сиёњкўњ љойгир аст. Сокинони ин дења аслан ба кишоварзию чорводорї машѓуланд. Азбаски талу теппањои Сиёњкўњ барои чарогоњ мувофиќанд, рушд додани соњаи чорводорї аз манфиат холї нест. Бо ин маќсад Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия Лоињаи ....
17.05.2019 09:43 368

  Деҳаи Истиқлоли ноњияи Фархор дар баландии 720 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. Масоҳати умумии заминҳои деҳа 1626 га-ро ташкил медиҳанд аз он 1150 га заминҳои чарогоҳ, 472 га заминҳои корами лалмї ва 4 га замини боғ мебошад. Дар деҳаи мазкур 147 хоҷагӣ зиндагї мекунанд, ки шуғли асосии онҳо кишоварзӣ ....
15.05.2019 12:28 405

  Рушди соњаи зотпарварї ва хушзоткунии чорво дар маљмуъ ба пешрафти соњаи чорводорї, афзун гардидани саршумори чорвои зотї ва њаљми истењсоли мањсулоти соња заминаи мусоид мегузорад. Маврид ба зикр аст, ки таи солњои охир бо дастуру њидоятњои бевоситаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, аз ....
12.03.2019 11:00 481

Таѓйирёбии иќлим имрўз яке аз масъалањои муњим дар соњањои гуногуни хољагии халќ, аз љумла кишоварзї ба њисоб меравад. Љумњурии Тољикистон ба сифати яке аз кишварњои осебпазир ба таѓйирёбии иќлим дар минтаќаи Аврупо ва Осиёи Марказї ба њисоб меравад. Таѓйирёбии иќлим метавонад захирањои заминро ба бодлесшавӣ ва шусташавии ќабати њосилхез, таназзулёбии замин ....
12.03.2019 06:06 432

   Бо маќсади бењтар намудани хизматрасонии байторї дар доираи татбиќи лоињаи давлатии сармоягузории «Рушди чорводорї ва чарогоњњо-II» аз љониби Муассисаи давлатии «Маркази идораи Лоињаи «Рушди чорводорї ва чарогоњњо» дар њамкорї бо Кумитаи бехатарии озуќавории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар маљмуъ 60 нафар байторон, аз љумла 13 байтор аз ноњияи Восеъ, ....
06.03.2019 12:21 580

Дар доираи татбиқи марҳилаи дуюми лоиҳаи “Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо” бо мақсади таъмини хоҷагиҳои деҳқонӣ бо тухмиҳои хуроки чорво ва бо ин васила беҳгардонии базаи хуроки чорво дар ноҳияҳои зерҳадафи лоиҳа бо 10 хоҷагии тухмипарварӣ дар ноҳияҳои Данғара 3 хоҷагӣ, ноҳияи Фархор 1 хоҷагӣ, М.С.А.Ҳамадонӣ 1 хоҷагӣ, Восеъ 4 хоҷагӣ ....
28.12.2018 04:16 390

Маблағгузор


Ҷустуҷӯй дар сомона

Обу ҳаво

Нигористон

Openstat